ข่าวเด่น
 
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบเงินรางวัลและประกาศเกียรติคุณให้กับ
ชุด ตำรวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ   ดีเด่น ประจำปี 2557 ดังนี้
                               1. ชมส.สภ.ด่านแม่คำมัน 
                               2. ชมส.สภ.เมืองอุตรดิตถ์ 
                               3. ชมส.สภ.พิชัย 


พล.ต.ต.มนตรี จินดา
ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์
 
  แผนกงานในสังกัด 
ธุรการและกำลังพล
งบประมาณและการเงิน
ยุทธศาสตร์
ป้องกันอาชญากรรม
ส่งกำลังบำรุง
กฎหมายและวินัย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 
     
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรลับแล (ทดแทน) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
                               
  คู่มือภาษาอังกฤษเพื่อการปฎิบัติงานสำหรับตำรวจ (ข้อมูลจาก ฝอ.8 บก.อก.ภ.6)   
  คู่มือการใช้งานระบบ E-Inspector  
       
     
 
กิจกรรมตำรวจ
 
 
 
 
 
 
พิธีสักการะ พิธีสมโภช และพิธีสักการะส่ง
พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2557
ณ สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
 
วันที่ 13 มิถุนายน 2557
เวลา 14.00 น. ขบวนอัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจากสุโขทัยมาถึงหน้า สภ.ด่านแม่คำมัน
อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ข้าราชการและประชาชน ร่วมสักการะ โดยมี นายจีตวัฒน์ วิกสิต นายอำเภอลับแล

 

 

 

เวลา 15.00 น. ขบวนอัญเชิญแห่เครื่องสูง พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ออกจากหน้า
หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารภัย(ดับเพลิง)ไปยังสนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก                 

 

 

เวลา 16.00 น. เครนยกองค์พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประดิษฐาน ณ แท่นประดิษฐานชั่วคราว
ณ สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก

 

 


เวลา 17.00 น. ประธานในพิธีกล่าวถวายเครื่องสักการะ หน่วยงาน ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน วางพานพุ่ม
ถวายสักการะ พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

 

 


เวลา 18.00 น. การแสดง 4 ชุด รำถวาย มวยไทย ฟันดาบ และชนไก่ ในพิธีสักการะ พิธีสมโภช พระบรมรูป
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

 

 

 

วันที่ 14 มิถุนายน 2557
เวลา 07.00 น. ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน พ่อค้า ประชาชน กองเกียรติยศ หมวดดุริยางค์
พร้อมกันที่หน้าสนามพระยาพิชัยดาบหัก ผวจ.อุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี

 

 

 

 
 
   
 
ระบบงานเกี่ยวกับตำรวจ
 
 
 
 
 
   
   
         
   
         
   
 
 
 
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
 
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่ 15/12/51
 
 
Free Web Counter
 
 
 
 
 
E-mail : uttaradit@royalthaipolice.go.th
ออกแบบและพัฒนาโดย
ฝ่ายอำนวยการ ( เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) ภ.จว.อุตรดิตถ์