ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์
Uttaradit Provincial Police