ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์

Uttaradit Provincial Police