อุดมคติตำรวจ : เคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่ กรุณาปราณีต่อประชาชน อดทนต่อความเจ็บใจ ไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบาก ไม่มักมากในลาภผล มุ่งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ดำรงตนในยุติธรรม กระทำการด้วยปัญญา รักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิต

ผู้บังคับบัญชาระดับสถานีตำรวจ

พ.ต.อ.ดิษยเดช พัชรภูวดล
ผกก.สภ.เมืองอุตรดิตถ์
พ.ต.อ.ทัพเศรษฐ์ เขื่อนแก้ว
ผกก.สภ.ลับแล
พ.ต.อ.เด่น ทองศรีจันทร์
ผกก.สภ.พิชัย
     
พ.ต.อ.ชัชชน นราวุฒิพร
ผกก.สภ.ทองแสนขัน
พ.ต.อ.ฉัฐวัชร วงศ์วาสน์
ผกก.สภ.วังกะพี้
พ.ต.อ.พิเชฐพงศ์ ธนาบูรณศักดิ์
ผกก.สภ.ด่านแม่คำมัน
     

พ.ต.อ.อนุพันธ์ สุสม
ผกก.สภ.ท่าปลา
พ.ต.อ.ธรธวัช แจ่มอุดมโชต
ผกก.สภ.น้ำปาด
พ.ต.อ.ณัฐ พรหมเทพ
ผกก.สภ.ตรอน
     
พ.ต.อ.ศรายุทธ แผลงปัญญา
ผกก.สภ.ฟากท่า
พ.ต.อ.ชูศักดิ์ แสงอุทัย
ผกก.สภ.บ้านโคก
พ.ต.ท.เกรียงเดช ชัยบรรณ์
สวญ.สภ.นาอิน
     
พ.ต.ท.บันดาล บัวแดง
สวญ.สภ.เด่นเหล็ก
พ.ต.ท.ศิริพงษ์ สิทธิเลิศ
สว.สภ.พญาแมน
พ.ต.ต.วีรพงศ์ กลบาง
สว.สภ.น้ำหมัน
     
     
     
คลิกกลับด้านบน