อุดมคติตำรวจ : เคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่ กรุณาปราณีต่อประชาชน อดทนต่อความเจ็บใจ ไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบาก ไม่มักมากในลาภผล มุ่งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ดำรงตนในยุติธรรม กระทำการด้วยปัญญา รักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิต

ผู้บังคับบัญชาระดับสถานีตำรวจ

พ.ต.อ.ดิษยเดช พัชรภูวดล
ผกก.สภ.เมืองอุตรดิตถ์
พ.ต.อ.นิรันดร์ โรหิตาคนี
ผกก.สภ.ลับแล
พ.ต.อ.เด่น ทองศรีจันทร์
ผกก.สภ.พิชัย
     
พ.ต.อ.รัฐศรัณย์ เกตุสิงห์สร้อย
ผกก.สภ.ทองแสนขัน
พ.ต.อ.สมศักดิ์ อู่ตุ้ม
ผกก.สภ.วังกะพี้
พ.ต.อ.พิเชฐพงศ์ ธนาบูรณศักดิ์
ผกก.สภ.ด่านแม่คำมัน
     

พ.ต.อ.อนุพันธ์ สุสม
ผกก.สภ.ท่าปลา
พ.ต.อ.ธรธวัช แจ่มอุดมโชต
ผกก.สภ.น้ำปาด
พ.ต.อ.ธีระศักดิ์ เจริญศรี
ผกก.สภ.ตรอน
     
พ.ต.อ.ศรายุทธ แผลงปัญญา
ผกก.สภ.ฟากท่า
พ.ต.อ.ชูศักดิ์ แสงอุทัย
ผกก.สภ.บ้านโคก
พ.ต.ท.จีระพงศ์ ชมภูอินทร์
สวญ.สภ.นาอิน
     
พ.ต.ท.บันดาล บัวแดง
สวญ.สภ.เด่นเหล็ก
พ.ต.ท.สมจิตร จันทร์น้ำท่วม
สว.สภ.พญาแมน
พ.ต.ท.นครา รุ่งวรรณ
สว.สภ.น้ำหมัน
     
     
     
คลิกกลับด้านบน