อุดมคติตำรวจ : เคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่ กรุณาปราณีต่อประชาชน อดทนต่อความเจ็บใจ ไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบาก ไม่มักมากในลาภผล มุ่งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ดำรงตนในยุติธรรม กระทำการด้วยปัญญา รักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิต

หมายเลขโทรศัพท์ผู้บังคับบัญชา


 
ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์
พล.ต.ต.พยูห์ ธนะศรีสืบวงศ์ ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์ 0818876125
พ.ต.อ.เฉลิม ชัยประสิทธิ์ รอง ผบก.ฯ (บริหาร/จเรตำรวจ) 0898587649
พ.ต.อ.โอภาส คงเมือง รอง ผบก.ฯ (ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม,จราจร) 0819726300
พ.ต.อ.ณัฐวุฒิ ภาคภูมิ
รอง ผบก.ฯ (ความมั่นคงและกิจการพิเศษ)
0818865757
พ.ต.อ.คีรี เกียรติสาร รอง ผบก.ฯ (กฎหมายและสอบสวน) 0899615697
พ.ต.อ.สุเทพ ประภากรณ์
รอง ผบก.ฯ (สืบสวน, ป้องกันปราบปรามยาเสพติด) 0817071395
พ.ต.อ.นนทวร สีอินทร์ ผกก.สืบสวนฯ รรท.ผกก.สภ.เมืองอุตรดิตถ์ 0858115353
พ.ต.อ.ฉัฐวัชร วงศ์วาสน์ ผกก.สภ.วังกะพี้ 0865539444
พ.ต.อ.ทัพเศรษฐ์ เขื่อนแก้ว ผกก.สภ.ลับแล 0621533965
พ.ต.อ.พิเชฐพงศ์ ธนาบูรณศักดิ์ ผกก.สภ.ด่านแม่คำมัน     0819534541
พ.ต.อ.เด่น ทองศรีจันทร์ ผกก.สภ.พิชัย 0818875956
พ.ต.อ.อนุพันธ์ สุสม ผกก.สภ.ท่าปลา 0813969024
พ.ต.อ.ธรธวัช แจ่มอุดมโชต ผกก.สภ.น้ำปาด 0915365365
พ.ต.ท.ณัฐ พรหมเทพ ผกก.สภ.ตรอน 0905755742
พ.ต.อ.ศรายุทธ แผลงปัญญา ผกก.สภ.ฟากท่า 0816034955
พ.ต.อ.ชูศักดิ์ แสงอุทัย ผกก.สภ.บ้านโคก 0813123706
พ.ต.อ.ชัชชน นราวุฒิพร ผกก.สภ.ทองแสนขัน 0886289955
พ.ต.ท.เกรียงเดช ชัยบรรณ์ สวญ.สภ.นาอิน 0850500255
พ.ต.ท.บันดาล บัวแดง สวญ.สภ.เด่นเหล็ก 0818880430
พ.ต.ท.ศิริพงษ์ สิทธิเลิศ สว.สภ.พญาแมน 0819539378
พ.ต.ต.วีรพงศ์ กลบาง สว.สภ.น้ำหมัน 0636825562
 คลิกกลับด้านบน