อุดมคติตำรวจ : เคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่ กรุณาปราณีต่อประชาชน อดทนต่อความเจ็บใจ ไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบาก ไม่มักมากในลาภผล มุ่งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ดำรงตนในยุติธรรม กระทำการด้วยปัญญา รักษความไม่ประมาทเสมอชีวิต

ฝ่ายอำนวยการ

   
  พ.ต.อ.อำนาจ คำอุไร  
  ผกก.ฝอ.ภ.จว.อุตรดิตถ์

     
พ.ต.ท.บุญธรรม เย็นจิตร พ.ต.ท.หญิง วรญา วิจิตรกูล
รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.อุตรดิตถ์ รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.อุตรดิตถ์
   
พ.ต.ต.มาโนช ไพบูลย์วีวัฒนา พ.ต.ท.หญิง อรสา กันธัญญะทรัพย์
สว.ฝอ.(ธุรการและกำลังพล) ภ.จว.อุตรดิตถ์ สว.ฝอ.(งบประมาณและการเงิน) ภ.จว.อุตรดิตถ์
   
พ.ต.ท.เชาวฤทธิ์ สวยสม พ.ต.ท.สุขสวัสดิ์ ไชยสาร
สว.ฝอ.(ป้องกันอาชญากรรม) ภ.จว.อุตรดิตถ์ สว.ฝอ.(ยุทธศาสตร์) ภ.จว.อุตรดิตถ์
   
พ.ต.ท.สมเกียรติ ราชเฉลิม พ.ต.ท.สุรเชษฐ์ เวศแก้ว
สว.ฝอ.(กฎหมายและวินัย) ภ.จว.อุตรดิตถ์ สว.ฯ ปฏิบัติราชการ ฝอ.(ส่งกำลังบำรุง) ภ.จว.อุตรดิตถ์
   
 
  พ.ต.ท.หญิง เยาวเรศ ยันต์ประสิทธิ์
  สว.ฝอ.(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) ภ.จว.อุตรดิตถ์
   
     
     
คลิกกลับด้านบน