อุดมคติตำรวจ : เคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่ กรุณาปราณีต่อประชาชน อดทนต่อความเจ็บใจ ไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบาก ไม่มักมากในลาภผล มุ่งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ดำรงตนในยุติธรรม กระทำการด้วยปัญญา รักษความไม่ประมาทเสมอชีวิต

ฝ่ายอำนวยการ

   
  พ.ต.อ.อนุศักดิ์ เข็มทอง  
  ผกก.ฝอ.ภ.จว.อุตรดิตถ์

     
พ.ต.ท.บุญธรรม เย็นจิตร พ.ต.ท.หญิง รุ่งทิพย์ ชูจุ้ย พ.ต.ท.หญิง อรสา กันธัญญะทรัพย์
รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.อุตรดิตถ์ รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.อุตรดิตถ์ รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.อุตรดิตถ์
     
ร.ต.อ.สมบูรณ์ นินเป้า พ.ต.ท.สุขสวัสดิ์ ไชยสาร พ.ต.ท.เชาวฤทธิ์ สวยสม
สว.ฝอ.(ธุรการและกำลังพล) ภ.จว.อุตรดิตถ์ สว.ฝอ.(ยุทธศาสตร์) ภ.จว.อุตรดิตถ์ สว.ฝอ.(ป้องกันอาชญากรรม) ภ.จว.อุตรดิตถ์
     
พ.ต.ท.หญิง เยาวเรศ ยันต์ประสิทธิ์ ร.ต.อ.หญิง ของขวัญ สายสร้อย พ.ต.ต.เดชาวัต ชัยศรี
สว.ฝอ.(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) ภ.จว.อุตรดิตถ์ รอง สว.ฯ รรท.สว.ฝอ.(ส่งกำลังบำรุง) ภ.จว.อุตรดิตถ์ สว.ฝอ.(จิตอาสา) ภ.จว.อุตรดิตถ์
     
 
พ.ต.ท.ศักดา แยกผิวผ่อง   ร.ต.อ.เยาวนี ชนบท
สว.ฝอ.(กฎหมายและวินัย) ภ.จว.อุตรดิตถ์   รอง สว.ฯ รรท.สว.ฝอ.(งบประมาณและการเงิน) ภ.จว.อุตรดิตถ์
     
     
     
     
     
     
     
คลิกกลับด้านบน